090802 8589 nha5sao68@gmail.com

Để làm nhà không còn lo lắng về tuổi xây nhà, hầu hết mọi gia chủ đều băn khoăn. Tuổi làm nhà của mình bao nhiêu thì đạt vận tốt, tránh được rủi ro. Đó cũng là tâm lý chung của mọi người nhằm mong cầu may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Nhưng cần nhất là tìm cách tránh những hoạn nạn không cần thiết khi xây nhà mới.

Tuổi xây nhà tốt là các tuổi tránh các hạn: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai và Thái Bạch. Xem cách tính các hạn đó như sau:

1. Cách tính tuổi xây nhà theo Kim Lâu

Lấy tuổi mụ chia cho 9, nếu ra số dư là 1, 3, 6, 8 thì đó là phạm Kim Lâu. Ta có công thức tính cụ thể như sau:

Kim Lâu = Số dư của [(Năm làm nhà – Năm sinh gia chủ) + 1] : 9.

tức là Kim Lâu = Số dư của tuổi mụ gia chủ : 9.

Trong đó: Nếu số dư: 1 – là Kim Lâu thân (tức ảnh hưởng tới bản thân mình); Dư 3 – là Kim Lâu thê (tức ảnh hưởng tới vợ); Nếu dư 6 – là Kim Lâu tử (tức ảnh hưởng tới con cái); Nếu dư 8 – là Kim Lâu súc (ảnh hưởng tới thu nhập và tài vận của gia đình).

Ví dụ 1: Nam sinh năm 1983, làm nhà 2017. Cách tính:

[(2015 – 1983) + 1] : 9 = 33 : 9 dư 8.

Vậy là phạm Kim Lâu súc. Không tốt cho kinh tế.

Ví dụ 2: Nam sinh năm 1980, năm 2018 làm nhà.

[(2018-1980) + 1] : 9 = 39 : 9 Dư 3: Phạm Kim Lâu thê.

2.Cách tính tuổi xây nhà theo Hoang Ốc

Để tính tuổi xây nhà tốt theo Hoang Ốc ta chia vòng Hoang Ốc ra làm 6 cung. Tương ứng với 6 đốt ngón tay trỏ và giữa của bàn tay trái. Đếm tuổi theo thứ tự từ cung thứ nhất đến cung thứ 6 rồi quay lại cung thứ nhất. Tiếp đến đếm tiếp đến số tuổi cần tính. (hình)

 tuổi xây nhà

Tính tuổi xây nhà theo Hoang Ốc

Tức là ta đếm số tuổi chạy liên tục theo 1 vòng tròn khép kín. Gồm: Nhất Cát, nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc. Nếu tuổi cần tính rơi vào cung nào thì ta lấy đó làm cung để xác định tốt hay xấu.

Cách tính nhanh như sau:

Khi tính, nếu tuổi gia chủ ở vào các cung: Nhất Cát, nhì Nghi, tứ Tấn Tài thì tốt. Còn nếu ở vào các cung: tam Địa Sát, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc thì bị phạm, cần tránh.

Nếu 10 tuổi bắt đầu tại Nhất Cát, 20 tuổi tại nhì Nghi. 30 tuổi tại tam Địa Sát, 40 tuổi tại tứ Tấn Tài. 50 tuổi tại ngũ Thọ Tử, 60 tuổi tại lục Hoang Ốc. 70 tuổi lại bắt đầu từ Nhất Cát… Với các tuổi lẻ ta lấy mốc như trên rồi chỉ việc đếm tiếp và đếm liên tục theo vòng là được. Đếm đến Lục Hoang Ốc thì quay lại Nhất Cát …

Ý nghĩa của lục cung Hoang Ốc:

  1. Nhất Cát: Nhất cát an cư, thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi.
  2. Nhì Nghi: Làm nhà tuổi xây nhà này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có (Nhì nghi tấn thất địa sinh tài).
  3. Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).
  4. Tứ Tấn Tài: Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai).
  5. Ngũ Thọ Tử: Tuổi xây nhà này không tốt, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).
  6. Lục Hoang Ốc: Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành).

Một số ví dụ cụ thể về các tính tuổi xây nhà

Ví dụ 1: Nam 44 tuổi. Hỏi làm nhà có được không?

Ta lấy 40 khởi từ tứ Tấn Tài, theo chiều kim đồng hồ thì 41 là ngũ Thọ Tử, 42 lục Hoang Ốc, 43 nhất Cát, tới tuổi 44 thuộc cung nhì Nghi. Vậy là tuổi xây nhà đó không phạm Hoang Ốc.

Ví dụ 2: Nam 19 tuổi. Làm nhà có tốt không?

Khởi 10 tuổi tại Nhất Cát, 11 Nhì Nghi, 12 Tam Địa Sát, 13 Tứ Tấn Tài, 14 Ngũ Thọ Tử, 15 Lục Hoang Ốc, 16 Nhất Cát, 17 Nhì Nghi, 18 Tam Địa Sát, 19 Tứ Tấn Tài. Như vậy 19 tuổi làm nhà tốt.

Theo cách tính trên, ta cần tránh các tuổi phạm vào Hoang Ốc như sau: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

3. Cách tính Tam Tai, nếu làm nhà năm này là phạm Tam Tai:

Tuổi Thân – Tý – Thìn không nhà năm: Dần, Mão, Thìn

Dần – Ngọ – Tuất không nhà năm : Thân, Dậu, Tuất là phạm Tam Tai.

Hợi – Mão – Mùi không nhà năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.

Tỵ – Dậu – Sửu không nhà năm: Hợi, Tý, Sửu.

Chú ý:  Trên đây chỉ là xem tuổi xây nhà tốt. Ngoài ra còn liên quan đến Không gian và Phương vị. Phải xem tuổi xây nhà tốt và Phương vị thì mới chính xác. Nói đúng hơn là phải kết hợp đầy đủ 3 yếu tố cơ bản là: Thiên – Nhân và Địa thì mới đạt chuẩn phong thủy.

Xem thêm: Phong thủy nhà ở và cách tính hướng

Chúng tôi cũng mong được tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc. Về tuổi xây nhà tốt hợp phong thủy, hãy gửi yêu cầu về cho Nhà 5 Sao!

NHÀ 5 SAO