Kiến trúc xanh

Kiến trúc xanh hay kiến trúc bền vững, kiến trúc thụ động, thường có xu hướng áp dụng những giải pháp thiết kế kiến trúc thân thiện môi trường. Ngày nay, kiến trúc xanh được áp dụng cho nhà ở tạo nên nhà ở sinh thái hay nhà ở thân thiện môi trường. Kiến trúc cho nhà ở ngày càng được chú trọng hơn.

Theo cách nghĩ thông thường, chúng ta sẽ nghĩ đó là những mẫu nhà ở nhiều cây xanh. Nhưng quả thật, kiến trúc xanh là môt phạm trù lớn hơn nhiều lần. Nhà 5 Sao xin giới thiệu những mẫu thiết kế nhà ở sinh thái nhằm giúp bạn hiểu hơn về kiến trúc xanh trong nhà ở. Là đơn vị thiết kế thi công những công trình độc đáo, cũng như mong muốn bảo vệ môi trường, Nhà 5 Sao sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu tư vấn của bạn qua đường dây nóng!